De Geeuw
De Geeuw
ZOEKEN: zoek
Home | Nieuwsarchief | Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief oktober 2019

 

Klapstuktocht 10-11-2019 vol geboekt

Op zondag 10 november a.s. organiseert de toercommissie de laatste toertocht van het seizoen. Met de kerkboot maken we een mooie tocht door de omgeving van Sneek. Vertrek in de ochtend en na afloop een lekkere maaltijd. 

Inmiddels is deze tocht volgeboekt. Wil je als reserve op de lijst? De lijst hangt nog even in de kantine van onze roeivereniging.

Evaluatie instructie- en examenseizoen 2019

De instructiecommissie wil ook dit jaar weer graag samen met de instructeurs en examinatoren leren van alle ervaringen. Voor woensdagavond 30 oktober 2019 is de evaluatieavond gepland, een eerste uitnodiging is verzonden. De commissie zendt binnenkort de agenda voor de bijeenkomst. Heb jij nú al een belangrijke opmerking voor ons? We ontvangen deze graag ter voorbereiding, mail of bel ons dan gerust.

Wat wil jij nog leren of ervaren?

Laat dat graag aan de instructiecommissie weten. Jaarlijks kunnen al onze, evt. nieuw ingestroomde, leden zich opgeven voor het ontvangen van roei- en stuurinstructie. Vooral Scullen en Sturen 1 en 2 en Skiff 1 en 2 worden door de commissie gefaciliteerd. Zolang de vereniging de capaciteit ervoor kan bieden, vult de commissie alle behoeftes graag in. We willen ook graag andere wensen honoreren, evt. als winteractiviteit. Willen jullie ons jullie wensen laten weten? Op ons eigen verlanglijstje staat het trainen met een skiff, voor omslaan en er weer in kruipen. We horen graag welke behoeftes er bij jullie borrelen. Theorie of praktijk, bootvaardigheden of roeitechnisch inzicht, ploeganalyses, trainingstechnieken? Informeer ons, dan kunnen wij gedurende de winter een werkplan opstellen om een eerste aanbod voor evt. winter 2019/20 en roeiseizoen 2020 te ontwikkelen. Mail jouw wensen voor 30-10 naar instructie@degeeuw.nl

Onze vloot

Op zaterdag 21 september zijn er weer twee boten aan onze vloot toegevoegd, de Kolk en de Ondiep. Daarmee komt onze totale vloot op 45 stuks, een respectabel aantal voor een vereniging als de onze. Op de Kerkboot na staan alle boten in ons digitale afschrijfboek. Voor alle boten daar ingevoerd zijn heb ik wat historisch onderzoek gedaan naar al die boten. Dat resulteerde in bijgaand overzicht. Ik heb mijn best gedaan om zo compleet en correct mogelijk te zijn. 

Toegang Noordelijke grachten Sneek

Plannen voor verbetering doorvaarbaarheid noordelijke stadsgrachten Sneek

In het Sneeker Nieuwsblad van 2 oktober jl. staat op blz. 1 en 5 een artikel over de Stichting Waterstad Sneek, die plannen voorbereidt om de doorvaarbaarheid van de noordelijke stadsgrachten in Sneek te verbeteren. Op dit moment wordt de doorvaarbaarheid beperkt door te lage bruggen, die vast zijn of beweegbaar, maar die niet meer worden bediend. Het betreft de Oosterpoortsbrug, de Koninginnebrug, de Noorderpoortsbrug, de Koningsbrug, de Laatste Stuiverbrug en de Zwettebrug. Ook wordt onderzocht of er betere aanlegmogelijkheden kunnen komen. Een adviesbureau voert momenteel een haalbaarheidsstudie uit.

Meer informatie staat op de website www.waterstadsneek.nl. Omdat draagvlak voor de plannen erg belangrijk is, roept Waterstad Sneek zoveel mogelijk Sneekers op om mee te denken. Dit kan via een enquête, die online beschikbaar is op genoemde website. Ook komen er nog inloopavonden.

Ook voor roeiers is het belangrijk om mee te denken, want wat meer doorvaarthoogte en –breedte en beter zicht onder de bruggen door maakt het roeien gemakkelijker en veiliger.

De Stichting Waterstad Sneek wordt ondersteund door de Vereniging Ondernemend Sneek, de gemeente Súdwest-Fryslân en de Rabobank. Het plan van Waterstad Sneek is één van de koploperprojecten van de provincie Fryslân, waardoor er mogelijkheden zijn van financiering uit provinciale, landelijke en Europese middelen.
Peter Wiersma, lid werkgroep Waterstad Sneek

 

 

SPONSOREN:

finx
webdesign studio vet!