De Geeuw
De Geeuw
ZOEKEN: zoek
Home | Nieuws | Nieuwsbrief mei 2017

 Nieuwsbrief mei 2017

Zonnetocht

Op zaterdag 8 en zondag 9 juli organiseert de toercommissie de “Zonnetocht”. Dit is een 2-daagse tocht met de kerkboot met een overnachting in trekkershutten op recreatiecentrum De Kluft in Ossenzijl.  De inschrijving voor leden van De Geeuw staat open tot 1 juni 2017.   

Zie ook de informatie en inschrijflijst op het prikbord en de website.

Midzomernachttocht

Op vrijdagavond 16 juni organiseert de toercommissie de befaamde ZOMERNACHTTOCHT. Los van het vlot in de late uurtjes en al roeiend de zon onder zien gaan……….. en dan in het donker ontdekken dat je toch nog veel kunt waarnemen!!  Het belooft die nacht druk te worden op het water …………… 

In mei komt de informatie en inschrijflijst op het prikbord!!

Landelijke tocht "Sneek en Meer"

Op zaterdag 10 juni gaan roeiers van buiten onze club genieten van “ons” roeiwater en deelnemen aan de door de toercommissie georganiseerde Landelijke tocht. 

Mocht er nog capaciteitsruimte zijn voor onze eigen leden, dan zal er na 15 mei een inschrijflijst op het prikbord hangen. 

Veel boten bezet op 10 juni

Op zaterdag 10 juni worden alle Wherry’s en Cx+ materiaal tussen 9.00 en 19.00 uur ingezet voor de roeiers van de Landelijke tocht. Onze leden die graag gebruik maken van deze boten kunnen dat doen in de vroege of late uren van de dag.

Sûkerbôletocht 2017

RC Aengwirden laat weten dat het nog een beetje stil is geweest voor wat betreft de Sûkerbôle tocht en dat terwijl het nog wel het eerste lustrum jaar zal zijn! Waarschijnlijk is dat de reden want reken er maar op dat ze volop bezig zijn met de voorbereiding.  Wij raden liefhebbers aan om 26 en 27 augustus vrij te houden voor weer een prachtig roei- en fiets weekend! Het zal een  andere invulling van de route worden dan de voorgaande jaren want Friesland heeft zoveel mooie roeiwaters, daar  moeten we met z'n allen van genieten.  Samen met RV de Dragt worden gedurende twee dagen de mooiste routes uitgezocht voor de roeiers en  de fietsers. Zodra RV Aengwirden meer concreets te melden heeft leest u dit in de nieuwsbrief.

Van de materiaalcommissie

Wat fijn dat het 's avonds weer langer licht is en dat we ook door de week weer volop kunnen roeien! Op het vlot van De Geeuw is vaak een drukte van belang en vele  boten zijn bijna elke avond gereserveerd. De voorbereiding van de Elf-Steden-Tocht speelt daarbij zeker ook een rol; de meeste teams zijn elke week minstens één maal op het water. 

Door het vele gebruik van de boten is ook te zien hoe belangrijk het is dat we met z'n allen er goed voor zorgen dat we de boten na gebruik ook schoon en in goede staat weer terugleggen op hun plek in de loods. Ook de binnenkant verdient daarbij onze aandacht. Het schoonmaken van de slidings is inmiddels voor iedereen vanzelfsprekend geworden en dat zien we in de kwaliteit van deze en de rolbankjes terug.

Als het nu ook nog een gewoonte wordt de gras- en modderresten na het uitstappen te verwijderen wordt het helemaal mooi voor de volgende roeiploeg de boot weer uit de loods te halen. We zullen een emmer met een spons voor in de loods plaatsen om dat makkelijker te maken.

Mocht je schade hebben gemaakt of geconstateerd, noteer dat dan in het reparatieboek zo dat we die kunnen herstellen en de betreffende boot desnoods uit de vaart kunnen nemen. Het is buitengewoon vervelend als je een boot uitbrengt om dan te zien dat er schade aan is en je een andere boot moet kiezen. Zo gaan we dus een mooie zomer tegemoet met vast en zeker veel roeiplezier.

Help ons met de Elf-Steden-Tocht

Het is ons weer gelukt om ook dit jaar, zelfs met drie boten van de Geeuw deel te nemen aan de Elf-Steden-Roeimarathon. Één boot wordt bemenst met alleen Geeuwers en voor de twee andere boten hebben wij de handen in elkaar geslagen met Gyas, de studentenroeiclub van Groningen, dan wel met een groep veteranen van hen. Elke dag zijn de enthousiaste roeiers bij en op de Geeuw te vinden en alle voorbereidingen worden met veel ijver gedaan. 

Voor vrijdag 26 mei zoeken wij nog twee roeiploegen van drie mensen die voor ons de boten (C2+) vanaf 18-00 uur (na de captainsmeeting)van de roeivereniging Wetterwille in Leeuwarden ca. 5 km willen oproeien naar de Prinsentuin.

Heb jij zin om dat te doen, misschien met een hele ploeg, meld je dan zo snel mogelijk bij mij aan. Na zondag 21 mei krijgen jullie van mij alle nodige informatie zoals ploegindeling, routebeschrijving en tijdafspraken.

Bovendien hebben wij op diezelfde vrijdagmiddag hulp nodig bij het bewaken van de boten vanaf het moment dat zij gekeurd zijn (rond 14-00 uur) tot het oproeien naar de start (rond 18-30 uur). Jouw taak is dan gezellig tussen de boten in het gras te zitten, genieten van alle drukte om je heen en zorgen dat onze uitrustingsstukken geen andere liefhebbers vinden. Wil je ons hiermee helpen? - geef je dan op bij ondergetekende. 

Mocht je nog vragen hebben, mail of bel dan gerust; Wij zien jouw aanmelding graag tegemoet!

Hartelijke groet, namens de Elf-Steden-Roeiers, Thomas Klein

Verslag estafettetocht zondag 9 april

Op de website zijn het verslag en foto’s van de Estafettetocht naar Gaastmeer te vinden. 

Welkom voor onze nieuwe leden!

Per 23 april hebben de volgende nieuwe leden zich ingeschreven bij onze vereniging:

 • Inge de Jager, Oosthem,
 • Peter Wiersma, Wieuwerd,
 • Gerrit van der Heide, Drachten
 • Baukje Hoekstra, Sneek
 • Dies Visser, Bolsward
 • Jos Sluijter, IJlst
 • René de Vries, Sneek
 • Wieteke Spruijt, Sneek
 • Emiliek Baljet, Sneek
 • Anna Boukje en Rob van der Meer, Goingarijp
 • Thess van der Ploeg, Sneek
 • Riemkje Wiersma, Sneek
 • Nanko Brattinga, Sneek
 • Ellen Boswinkel, IJlst
 • Feike Tamsma, IJlst
 • Myrtho van der Hoeven, Sibrandabuorren
 • Corien Reitsma, Sneek

Instructie in boten heeft prioriteit en de gewone leden zullen, als ze gebruik willen maken van dezelfde boot, moeten uitwijken naar een ander tijdstip of een andere boot.

 

SPONSOREN:

finx
webdesign studio vet!