De Geeuw
De Geeuw
ZOEKEN: zoek
Home | Nieuwsarchief | Nieuwsbrief februari 2020

Nieuwsbrief februari 2020
 

35 jaar R.V. de Geeuw

Dit jaar vieren we 7e lustrum van onze roeivereniging!

Op 14 mei 1985 is de Geeuw opgericht in de stadsherberg van Jikke Osinga te Sneek. Nog steeds zijn er leden van het eerste uur die wekelijks hun kilometers roeien!

Er is een lustrumcommissie opgericht om een aantal gezellige passende activiteiten te organiseren. De commissie bestaat ondertussen uit 3 leden, maar we willen graag nog 2 enthousiastelingen erbij. Graag kenbaar maken via dekkerieke@hotmail.com.

Tot nu toe staan er twee activiteiten gepland:

1. Bestuur borrel met alle leden van het eerste uur op 14 mei 2020;

2. Lustrum Geeuw triatlon op zondag 21 juni.

Informatie over beide activiteiten volgt t.z.t., maar de data kunnen alvast in de agenda!

Loods en terrein herbestraten: 3 t/m 7 feb.

Zoals in de ALV besproken, zijn wij (het bestuur) bezig met het herbestraten van de loods en het terrein. Door verzakkingen worden de hoogteverschillen in de loods steeds groter wat het inmiddels lastig maakt een boot op een kar naar buiten en weer naar binnen te rijden. Tijd om dat grondig op te lossen. Daarvoor hebben wij eerste afspraken met een ondernemer die dat voor ons in drie werkdagen kan doen. Er zal dan een vaarverbod worden ingesteld en om de mannen goed door te laten werken zijn dan ook geen andere activiteiten op de club mogelijk (ergometer, vergaderen, koffie drinken, ....). 

Vanaf maandag 3 februari wordt de loods en een stuk buiten de loods opnieuw bestraat.
Er kan daarom niet geroeid worden vanaf zondag  2 februari 14.00 u tot en met vrijdag  7 februari.

Op naar een mooi roei-jaar!

Het nieuwe jaar 2020 is van start gegaan waarbij op zondag 5 januari een nieuwjaarsreceptie door het bestuur is georganiseerd.Deze keer was het voor het eerst overdag (start om 11.00 uur ) en de opkomst was behoorlijk. Wat leuk was dat er een meer gemêleerd gezelschap was en dat naast roeiende ouders ook hun kinderen het leuk vonden om er bij te zijn. Naast de glühwein smaakte de warme chocolade uitstekend en gelet op het geluidsvolume in de ruimte was er aan gespreksstof geen gebrek.

Onze voorzitter (Don Brunet) geeft in een korte toespraak met een terugblik over 2019 (wedstrijddeelnames, veiligheidsplan, botenaanschaf, kerkboot onderhoud, vlotreparatie) en een vooruitblik aan dat er steeds behoefte is en blijft aan voldoende vrijwilligers om de vereniging goed te laten draaien. Hij merkt op dat de indruk bestaat dat met name voor langer durende functies de animo achter blijft. Zelfs voor kort lopende projecten –zoals het organiseren van het komende lustrum- is de animo (nog) niet groot. Er wordt gezocht naar nog drie leden die de commissie willen versterken. Opgave bij Ieke Dekker, via instructie@degeeuw.nl

Ook geeft de voorzitter aan dat er sprake is van een leden verlies van 26 tegen een aanwas van 17. Dit kan alleen worden verbeterd als er meer instructeurs zouden zijn zodat bij de kennismaking en daaropvolgende instructie voldoende menskracht aanwezig is en blijft. Elk lid kan gevraagd en ongevraagd zich inzetten om de schouders eronder te zetten zodat we een gezonde vereniging blijven.

Over het komende lustrum is het volgende afgesproken: Op 21 juni zal er een triatlon worden georganiseerd bestaande uit 10 km. wandelen/rennen, 15 km roeien en 10 km fietsen en/of skeeleren dus 35 km bij elkaar. Daarna een BBQ en feest. Voor het lustrum is een afzonderlijk logo bedacht dat tijdens de receptie wordt getoond. Een voorbeeld hangt aan het mededelingenbord.

Een vast onderdeel is de benoeming van de vrijwilliger van het jaar en de oproep om zich in te schrijven voor de Elfstedentocht 2020.

Als vrijwilliger van jaar 2019 is Pietie Huitema benoemd met dank voor de steeds aanwezige inzet en bereidheid er te zijn als er om wordt gevraagd. Als lid van de kantine commissie is het best een klus om iedereen op tijd tevreden te stellen die een beroep doet op haar commissie. Alle aanwezigen beginnen spontaan te applaudisseren waarmee maar blijkt dat iedereen het van harte eens is met de keuze van het bestuur.

Thomas Klein roept een ieder die wil zich in te schrijven voor de 11 stedentocht via het formulier op het mededelingen bord. Voor een Friese roeivereniging van zo een omvang zou het toch mogelijk moeten zijn om in ieder geval met ploeg aan zo een mooie tocht deel te nemen.
 

Nieuws van de instructie-commissie

1. Dit voorjaar gaan we weer van start met een groepje jeugd. Maarten Hoekstra gaat dit begeleiden. De bedoeling is dat de jeugd in ieder geval op zaterdag om 10.30 uur het water op gaat. Heb je zin om te helpen, dan even een mailtje naar instructie@degeeuw.nl. In eerste instantie is er plek voor vier jeugdleden vanaf 12 jaar.

2. Zo nu en dan horen we signalen dat het voor sommige leden lastig is een passend roeigroepje te vinden. Je kunt altijd de instructiecommissie mailen (instructie@degeeuw.nl), zodat wij kunnen helpen met het vinden van een roeimaatje of app-groep

3. Tot nu hebben we een perfecte roeiwinter! Er wordt door veel leden nog steeds lekker geroeid. Een aantal leden hebben zich al opgegeven voor instructie, sc2/st2, sc3, sk1, sk2, sturen of boordroeien. Mocht je dit voorjaar ook nog instructie willen, maak dit dan kenbaar door een mail te sturen naar instructie@degeeuw.nl. Wij gaan dan proberen instructeurs en leerlingen te koppelen. De lessen starten in maart, behalve de skiff lessen deze starten na de meivakantie.
 

Vroege vogeltocht 28 maart!

Buiten lijkt het al voorjaar qua temperatuur, toch komen er misschien/hopelijk nog wat ijsdagen voor de schaatsliefhebbers . En daarna komen ook de roeiers uit de winterslaap.

Als start van het toerroeiseizoen gaan we traditioneel eind maart op vroege-vogel-tocht. Zaterdag 28 maart 2020 vertrekken we tegen zeven uur voor een tocht van ongeveer 20 km, we roeien in C-materiaal. De planning is om zeer waarschijnlijk onderweg ergens te genieten van warme koffie of chocomel mét... Terugkomst aan het vlot tegen 11 uur.

Nadere informatie en de uitnodiging om in te schrijven hangt vanaf 28 februari op het prikbord. De inschrijving sluit op 19 maart!
 

Open dag op 28 maart!

Zaterdag 28 maart is onze jaarlijkse open dag.

Heb je zin om te komen helpen tijdens deze open dag en/of tijdens de (proef) lessen aan de nieuwe leden stuur dan ook een mailtje naar instructie@degeeuw.nl of geef je naam door aan een van de leden van de instructiecommissie (Ina, Andrea, Ada, Joris, Maarten of Ieke). In het kader van ons 35 jarig bestaan gaan we dit jaar natuurlijk voor 35 nieuwe roeiers!!!

Tijdens de instructie aan de nieuwe leden gaan we werken met een nieuw concept. Twee vaste instructie avonden voor alle eerstejaars roeiers en een vorderingenlijst i.p.v. een examen. Hierover in de volgende nieuwsbrief meer.
 

Instap-roeien in de winter

De “donkere dagen” hebben invloed op het aanhouden van vaste roeimomenten. Wil je elke week toch tenminste 1 maal roeien? Kom dan op zaterdagochtend instap-roeien!!

Iedereen die ritme in het roeien wil houden kan op zaterdag ochtend instappen. Er zijn geen vaste groepjes; elke keer tref je andere roeiers. De lengte van de route stellen we samen vast; je hoeft niet bang te zijn dat de route voor jou te lang is. De inloop van het instap-roeien is zo ongeveer om 9.45 uur. Het is de bedoeling dat we om 10.00 uur tellen met hoeveel roeiers we aanwezig zijn. Beschikbare boten worden dan afgeschreven. Soms wachten we even op een boot die al op het water is en spoedig gaat afmeren zodat we die over kunnen nemen.

Iedereen is welkom. Zeker voor minder ervaren roeiers is het goed om eens bij anderen dan alleen het lesgroepje of het vaste groepje in de boot te stappen. Je leert dan nog veel meer en wordt een betere roeier!

Wij zien je graag komen!

De begeleiders van het instap-roeien op zaterdag: Elisa, Pietie, Jack, Wim en Fred
 

Elfstedentocht: Jij doet toch ook mee?

De Elfstedentocht op 22 en 23 mei 2020 Zal het ons dit jaar weer lukken om mee te doen aan de Elfstedentocht? Na een pauze vorig jaar willen we nu zeker weer een boot aan de start in Leeuwarden hebben en daarvoor hebben we jou nodig. Een tocht voor iedereen? - Nee, want je moet wel goed geoefend en goed getraind zijn, wil je de tocht mee roeien. Zon, wind tegen of regen, we moeten het gemiddelde van 11 km/h halen. - Ja, want er zijn wel vele mogelijkheden om bij de tocht betrokken te zijn. En als het niet als roeier is dan misschien als chauffeur, kantinedienst of stempelpost. Om alle voorbereidingen goed te kunnen doen is het belangrijk om er op tijd (lees: zo snel mogelijk) mee te beginnen. Daarom staat er al een datum gepland waarop we met z'n allen bij elkaar komen en alle nodige afspraken maken: op woensdag, 26 februari 2020 om 19.30 uur zien we elkaar in de kantine van De Geeuw. Zo als je het inmiddels gewend bent hangt er sinds de nieuwjaarsborrel, dus nu, de inschrijflijst op het prikboord en uit betrouwbare bron weet ik dat er al de eerste namen op staan. Harmen Visser heeft zich bereid gevonden mij dit jaar bij de organisatie te helpen en dat maakt dat ik er alles vertrouwen in heb dat we er met z'n allen een prachtig evenement van maken. Wil je meer weten over de tocht, spreek ons aan, bel mij of stuur een mail! En ook de talrijke Elfstedenroeiers die de Geeuw kent willen jou vast iets over de tocht vertellen. Neem er even de tijd voor, er zijn Elfsteden-Veteranen die houden niet meer op te vertellen als ze een keer over de Toch Der Tochten beginnen! Thomas Klein
 

Automatische incasso en cashless betalen

Half februari vindt de automatische incasso van  de contributie plaats.

Verder iets over het automatisch betalen. Er zijn moeilijkheden  met het cashless betalen systeem.
Per 1 februari a.s. is het niet meer mogelijk  via het systeem te betalen in de kantine. Het restant van het saldo kan teruggestort worden. Na inloggen klik je op je naam (rechtsboven). Via ACCOUNT OPHEFFEN kun je het restant terugkrijgen. Vergeet dat dus niet te doen!
 

Nieuws van de toercommissie

In het najaar van 2019 heeft de toercommissie traditiegetrouw haar vergaderingen gehad ter evaluatie van het voorbije seizoen én ter voorbereiding van het komend toerroeiseizoen. Ook zijn er enkele personele wisselingen geweest. Fred van der Werf heeft na jaren trouwe dienst het coördinator stokje overgedragen aan Jetske Cnossen. Fred, nogmaals dank voor je inzet en wellicht maken we nog eens gebruik van je kennis en kunde. Daarnaast heeft Yolande Maus de toercommissie op eigen verzoek verlaten, ook Yolande bedankt!! Gelukkig hebben we ook twee nieuwe commissie leden te weten Gerrit Abma en Ceciel Landman. De toercommissie voor 2020 bestaat nu uit de volgende leden: Atie Wilkens, Nettie de Vries, Ellen Wolke, Marian Bosma, Thomas Klein, Ceciel Landman, Gerrit Abma en Jetske Cnossen.

Nog even de volgende herinneringen t.a.v. de toertochten. * Toertochten worden altijd in de maandelijkse nieuwsbrieven aangekondigd. * Daarin wordt aangegeven wanneer - op welke dag - de inschrijving start. * Bijzonderheden zoals de kosten, lengte van de route, het type boot waarin geroeid wordt en wie het organiserend comité is, behoren doorgaans tot de informatie. * Inschrijving vindt uitsluitend plaats op de intekenlijst op het prikbord in de kantine van ons clubhuis.

Voor 2020 hebben we een iets minder uitgebreid toerprogramma in vergelijking met voorgaande jaren. Zo is er geen twee-daagse tocht gepland, en omdat het 35-jarig jubileum van de Geeuw in hetzelfde weekend valt als de midzomernachttocht is gemeend de krachten te bundelen ten gunste van het jubileum. Hieronder de geplande tochten:
• Zaterdag 28 maart • Vroege Vogeltocht
• Zaterdag 18 april • Fietsen en roeien
• Zaterdag 27 juni • Beginnerstocht
• Zondag 30 augustus • Zomer-Kerkboottocht
• September – datum nog niet bekend • Één daagse tocht ergens in het land.
• Zaterdag 21 november • Seizoens-afsluitende kerkboottocht
 

Toerkalender Friese Roeiverenigingen

De Friese roeiverenigingen zijn op initiatief van de toercommissie van de Geeuw weer samen gekomen om de tochten die er in 2019 zijn geroeid te evalueren en een nieuw aanbod aan tochten voor 2020 te plannen. Deze samenwerking heeft er toe geleid dat er weer een mooi aanbod aan tochten ligt waar alle leden van de Friese roeiverenigingen aan mee kunnen doen.
De volgende tochten worden in dit kader in 2020 georganiseerd: 
- 18 april De Geeuw fiets-roeitocht 15 km. roeien meerdere km. fietsen
- 15 mei De Dragt Drachten prinsenhoftocht 25 km
- 20 juni Aengwirden Heerenveen midzomernachttocht 28 km
- 27 september Epsilon Leeuwarden Estafette roeitocht 30 km
- 3 oktober Aengwirden Heerenveen De warme boerenkersentocht 26 km
- 7 november Wetterwille Leeuwarden De hel van Friesland 55 km
-  datum volgt Skylla Wolvega Verrassingstocht

De tochten worden via de nieuwsbrief en op het prikbord aangekondigd en de leden kunnen zich dan individueel of per groep aanmelden bij de organiserende vereniging.

 

SPONSOREN:

finx
webdesign studio vet!