De Geeuw
De Geeuw
ZOEKEN: zoek
Home | Nieuws | Nieuwsbrief februari 2018

ALV op 20 februari om 19.30 uur

De stukken heb je via e-mail van de secretaris ontvangen. Ook kun je ze hier inzien.
Tot ziens op 20 februari!

Zonnetocht

29/30 september. Vanwege de accommodatie vragen we aandacht voor de zonnetocht. Doe net als Elisa en Pietje, schrijf je in. De vorige edities waren geslaagd. Op het prikbord in de kantine hangt de lijst en beschrijving. We kijken naar je uit. Als je wilt bellen kan dat: Yolande tel. 0515-443265. Marscha Elling en Yolande Maus

Nieuws van de Instructiecommissie

Maandag 12 februari 19.30 uur is de wintercursus over het geven van instructie. Alle (aanstaande) instructeurs zijn hiervoor uitgenodigd. 

Zaterdag 10 maart start van het instructieseizoen met een gezellige roeitocht voor (aanstaande) instructeurs. We starten om 10.00 uur met koffie, aansluitend gaan we een lekker stuk met elkaar roeien. Als we terugkomen bij de Geeuw (rond 13.00 uur) staat er een lekkere lunch klaar.

Zaterdag 17 maart is de jaarlijkse kennismakingsochtend voor iedereen die kennis wilt maken met roeien, van 09.00 tot 12.00 uur. We hopen weer veel nieuwe leden te ontvangen.

Elke week wordt er op woensdagmiddag/begin van de avond geroeid met een groep enthousiaste jeugdleden. We zijn op zoek naar 2 mensen die het leuk vinden hierbij te helpen! Mail naar instructie@degeeuw.nl als je interesse hebt.

 

Kerkbootnieuws

Bij het periodieke onderhoud van de Marskin Airot, de Kerkboot, hebben wij geconstateerd dat de algemene toestand van de boot in de afgelopen jaren steeds meer achteruit gaat. Dit jaar leidde dat tot het vervangen van een stuk van de zandstrook en het is nu al te zien dat de problemen in de komende jaren zullen toenemen. Dat is een natuurlijk proces en op zich niet erg zorgwekkend. De kerkboten worden in Finland als werkboten gebouwd en hebben mede door de materiaalkeuze een beperkte levensduur. Gemiddeld is dat rond de acht tot tien jaar en dat laat zien dat wij het met onze boot (16 jaar oud) goed hebben gedaan. De toestand is echter zo dat we voor het seizoen 2019 niet meer kunnen garanderen dat we de boot in de vaart kunnen houden. Afspraken over verhuur worden dan erg lastig.

In de materiaalcommissie, de Kerkbootcommissie en het bestuur denken wij dan ook na over een tijd na deze kerkboot. 

Er zijn enkele mogelijkheden die we als overweging aan de ALV willen voorleggen.

1. Met het afscheid van deze boot eindigt het bestaan van een kerkboot bij De Geeuw.

2. Wij schaffen een nieuwe Kerkboot aan zo als wij die kennen (14 roeiers)

3. Wij schaffen een Kerkboot aan voor minder roeiers.

Onderzoek in Finland heeft aangetoond dat we voor rond 20.000 euro een nieuwe kerkboot kunnen kopen en hier laten brengen.

Door het verhuren van de kerkboot hebben we als vereniging in de afgelopen jaren gemiddeld 4.973 euro ingenomen. Hiervan werden de onderhoudskosten betaald en het overblijvende bedrag kwam aan de vereniging ten goede. Het is daarom zonder meer mogelijk om vanuit de vereniging buiten het botenfonds en het botenplan om een nieuwe kerkboot aan te schaffen. Dit heeft geen gevolgen voor het aanschaffen van andere boten, bv. de skiff die we dit jaar aanschaffen. Sjouwe heeft de gegevens in een soort ondernemingsplan verzameld, zodat een helder beeld ontstaat over de kosten en baten. Dit plan ontvangen jullie samen met de stukken voor de ALV.

Uit gesprekken met clubgenoten over dit onderwerp blijkt dat de kerkboot als een bijzondere noot van onze vereniging wordt gewaardeerd en dat het als erg jammer zou worden ervaren als we die in Nederland unieke boot niet meer zouden hebben. 

De begroting van Sjouwe laat zien dat een nieuwe Kerkboot, uit reserves van de club voorgefinancierd, zich zelf door verhuur in acht jaren (voorzichtig geschat) kan terugverdienen. Daarnaast wordt de boot door de club en zijn leden regelmatig en graag gebruikt. 

Het roeien in een boot van die dimensies is heel bijzonder en heeft zeker zijn eigen dynamiek die binnen De Geeuw door velen wordt gewaardeerd. Anderzijds zou het voordelen hebben een Kerkboot te kopen die plaats biedt aan 12 of zelfs 10 roeiers.

In de ALV van 20 februari a.s. vragen wij als bestuur jullie toestemming om de voor- en  nadelen van alle mogelijkheden omtrent de Kerkboot goed af te wegen en naar aanleiding van de uitkomst te kunnen handelen. Ons doel is, met een nieuwe Kerkboot aan zo veel mogelijk mensen binnen maar ook buiten de vereniging deze mooie roei-ervaring te blijven bieden.

Graag lichten wij dit in de ALV nader toe en wisselen met alle aanwezigen van gedachten om tot een goede, het liefst een ideale beslissing te komen. 

Elfstedenkoorts ... uh tocht!

De voorbereidingen voor de Elfstedentocht zijn inmiddels begonnen. De "snelle ploeg" is bezig zich te formeren en de eerste afspraken zijn gemaakt. Een blik op de inschrijflijst laat zien dat er nog volop ruimte is in de boot en dat velen zich nog niet hebben opgegeven. 

Op woensdag 14 februari willen wij bij elkaar komen en dan de teamindeling vaststellen. Daarom is het belangrijk dat je je vóór 12 februari inschrijft.

De datum van de tocht is vrijdag 11 en zaterdag 12 mei 2018 en de eerste bijeenkomst voor de voorbereiding van de tocht is dus op woensdag 14 februari om 20.00 uur op de club. 

Ik hoop dat we ook dit jaar weer een ploeg bij elkaar kunnen brengen die deze bijzondere uitdaging aangaat. Heb je vragen over de tocht, bel dan naar Thomas Klein: 0515-423389 of stuur hem een e-mail  en anders - geef je gewoon op op de lijst in de kantine of per mail. De kosten zijn rond 40 euro per persoon en de reiskosten delen we binnen de teams.

De materiaalcommissie vertelt

Nu de avonden nog donker zijn, worden de ergometers bijna elke avond gebruikt. Je zou denken dat je daarmee voldoende energie opwekt om het scherm en de meetapparaten gaande te houden maar helaas zijn we hiervoor wel afhankelijk van batterijen die dan ook soms vernieuwd moeten worden.

We hebben in alle ergometers oplaadbare batterijen (accu's) en in de werkplaats, in het blauwe kastje aan de muur boven de werkbank liggen verse, opgeladen accu's. Mocht je dus de batterijen in de ergometer vervangen, gooi de lege accu's niet weg maar leg ze op de werkbank onder het kastje of meteen in de lader en gebruik ook weer accu's uit het kastje.

 

Meer over de Wijde Wymerts

Zoals bekend worden er om Sneek heen 3 routes geroeid n.l. Rondje Stad, Rondje Brekken en Rondje Witte Huis.

Helaas is het Witte Huisje bij de afslag naar het Zouw door vandalen verscheidene keren vernield en uiteindelijk gesloopt. Het heeft voor verscheidene Sneeker en Leeuwarder families als buitenhuisje gefunctioneerd. Maar het is voor oudere Geeuwleden nog steeds een begrip.

In het rondje Witte Huis wordt o.a. de Wijde Wymerts bevaren. Het is al een heel oud water dat in een oorkonde van 1296 Magna Fossa genoemd werd. In die oorkonde werd bepaald dat de Hamburger Bierschippers maar één keer tol hoefden te betalen in Westergo na hun klacht dat de Snekers ook tol van hen eisten. In deze oorkonde werd ook voor het eerst van “Snek” gesproken.

De Wijde Wymerts werd gegraven om het water van Westergo naar de ZuiderZee af te voeren omdat de Middelzee verzandde en er al een dwarsdijk bij Scharnegoutum gemaakt was. Daarvoor werd het water van de moerassen rondom Sneek en Woudsend via de Ee , het Grootzand en een syl in de Hemdijk (Estersyl ) vlak bij het huidige Wilhelminapark naar de Middelsee afgevoerd.  Door het droogvallen van de Middelsee werd de waterafvoer dus 180 graden omgedraaid.

Het graven van de Wymerts is een kolossale onderneming geweest, niet alleen doordat alles met de hand gedaan moest maar ook doordat verschillende natuurlijke waterlopen afgedamd moesten worden. Ook moest de zandrug tussen Tjerkaast en Wyckel worden doorgraven teneinde het boezemwater via het Slotermeer, de Brekken  en de Oude Tacosyl  bij laag water in de Zuiderzee te spuien.

Het graven van de Wymerts is ook de oorzaak geweest van het feit dat Ijlst zich ten koste van Sneek niet verder ontwikkeld heeft en het de ondergang van Ijlst betekende als koopstad..

Wellicht dat dit stukje geschiedenis (Bron Herre Halbertsma) het roeien wat veraangenaamd.

Frans Middelhoff.

 

SPONSOREN:

finx
webdesign studio vet!