De Geeuw
De Geeuw
ZOEKEN: zoek
Home | Nieuwsarchief | Nieuwsbrief december 2019 / januari 2020

 Nieuwsbrief december 2019 / januari 2020

Fijne feestdagen

Het bestuur wenst een ieder fijne feestdagen en een mooi 2020 met vele ontspannende roeimomenten!

Nieuwjaarsbijeenkomst

Zondag 5 januari om 11.00 uur is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst, onder het genot van warme chocolademelk met wat lekkers erbij en glühwein met een hartig hapje. Er wordt dan óók bekend gemaakt wie de vrijwilliger van 2019 is. Komt allen!

Roeien in de winter - prachtig, maar niet zonder risico

Het zal niemand zijn ontgaan dat de (meteorologische) winter weer is begonnen, tijd om even stil te staan bij de bijzonderheden die daarbij horen. Als bestuur wijzen wij nogmaals nadrukkelijk erop dat het roeien bij lage temperaturen met name het risico van onderkoeling inhoudt. Normaal gesproken kunnen wij dat prima handelen en met passende kleding, extra jas, muts en deken voor de stuur en na het roeien een warm kopje thee of koffie kunnen wij ook daarvan genieten.

In bijzondere gevallen, als roeiers te water raken, wordt dat anders. Al na zeer korte tijd kan de situatie levensbedreigend worden en dat moeten we met z'n allen voorkomen. Daarom zijn er enkele dringende adviezen die vooral in deze periode gelden:

  • De grootste risico's loop je in een skiff - ga alleen skiffen als je zeer zeker en ervaren bent.
  • Ga nooit alleen met een skiff het water op maar in een groep.
  • Houd je dicht bij de stuurboordwal zo dat je in geval van omslaan snel bij de kant bent.
  • Houd het weer goed in de gaten en ga niet roeien bij mist of vorst.
  • Gebruik een reddingsvest - die vind je in de kast met de pikhaken en dekens.
  • Om beter zichtbaar te zijn, gebruik een geel hesje, met name als boegroeier en stuur.
  • Let op! - op de Geeuw ligt weer een gele ton!

We hebben met z'n allen afgesproken dat iedereen voor zijn eigen veiligheid en voor de boot waarin zij/hij vaart verantwoordelijk is. Dat houdt ook in dat bij ijs in het water niemand gaat varen, ook als er geen vaarverbod is ingesteld. Er zijn al de eerste ijsschotsen gesignaleerd en die kunnen jou en onze boten grote schade toevoegen. Kom je onverwachts ijsgang tegen, en dat is nu na één nacht vorst al goed mogelijk, keer dan om en roei op een veilige route (vaak de grotere vaarwateren) terug. Een ijslaag op het water kan als een mes door de vaak dunne huid van de boot snijden met alle gevolgen van dien. Het bestuur is nooit verantwoordelijk voor persoonlijke schade die je oploopt tijdens het roeien.

Dit onder de aandacht hebbend gebracht wens ik iedereen een fijne winterperiode met vele mooie ervaringen op het water en aan land.

Namens het bestuur, Thomas Klein

Instructeur worden? Doe een opleiding!

De KNRB organiseert deze winter de Ri-2 opleiding in het Noorden. Start in januari, cursus om en om  in Heerenveen en Groningen. Heb je zin om deze cursus te volgen dan graag  contact opnemen met Ieke Dekker: 06-25066663.

Het doel van de RI-2 opleiding is om roei-instructeurs op te leiden die instructie geven aan beginnende en licht gevorderde roeiers op basis van een vastgesteld plan. Het geven van een veilige, leerzame en gezellige roeiles, waarbij de roeitechniek en het uithoudingsvermogen worden verbeterd, staat centraal. Thema's die behandeld worden zijn: basis roeitechniek, basis didactiek, basisinstructie, sturen en aanleggen, omgang met materiaal, veilig sportklimaat en gedragscode, roeiwater en veiligheid.  Meer informatie is te vinden op de site van de KNRB.

Via deze link kunnen deelnemers zich inschrijven:https://knrb.nl/soort-opleiding/roei-instructeur-2/ 

Help ik lig in het water!

 

Zowel beginners als ervaren skiffeurs slaan weleens om. Het weer in de boot klimmen wordt als zeer lastig ervaren. De vraag om hier vanuit de vereniging eens aandacht aan te besteden is dan ook verschillende keren geuit. De instructiecommissie heeft het plan om deze winter een of meer momenten te organiseren om het weer in de boot komen te oefenen. Dit willen we doen in zwembad het Rak en zou kunnen op een zaterdagmiddag of zondagmiddag in de wintermaanden.

In de voorbereiding van deze oefening willen we graag weten of en hoeveel mensen hieraan mee zouden willen doen. Geef je interesse z.s.m. (maar in elk geval voor 6 januari) op via een mailtje naar instructie.de.geeuw@gmail.com. Ervaring in skiffen is wel een vereiste. Na de inventarisatie zullen we de oefening verder uitwerken.

Let wel, dit is geen cursus in het omslaan, maar bedoeld om in geval van nood weer snel en met behoud van materiaal in de skiff te komen!

Afschrijfboek

Sinds 10 april is het digitale afschrijfboek in gebruik en bijna alle commentaren zijn onverdeeld positief. Iedereen maakt er gebruik van het systeem functioneert meestal prima.

We hebben in november één wijziging doorgevoerd: als een reservering één of meer dagen tevoren is gemaakt hoeft deze op de dag van afvaart niet meer bevestigd te worden. Dit werd wel eens vergeten en dan missen wij de boot in de telling. Daarentegen merkten we als er geen gebruik gemaakt werd van de reservering deze meestal ruim tevoren geannuleerd werd. Daarom deze vereenvoudiging.

Ten tweede een opmerking: bij afvaart graag alle bemanningsleden vermelden. Dit kan alleen door de roeicode van de roeiers in te vullen, de namen invullen volstaat niet. Het is nodig om de code in te vullen en het systeem zoekt dan de namen. Andersom werkt niet.

Als je een roeicode van iemand niet weet kun je naar “Mijn gegevens” op je reserveringspagina gaan en onderaan op die pagina de naam invoeren. Daarbij beginnen met de voornaam.

Nationale Weerribben-Wieden marathon 2020

Op zaterdag 4 april 2020 organiseert Roeivereniging ’t Diep uit Steenwijk weer de jaarlijkse roeimarathon. De marathon is 53 km lang en voert door het prachtige Weerribben en Wieden gebied in NW-Overijssel. De mogelijkheid bestaat om met de wedstrijd- of prestatietocht mee te doen. De wedstrijd telt mee voor het KNRB-marathon klassement.

Mocht je de marathon te lang vinden, dan is er nog het alternatief om op zondag 5 april 2020 de toertocht over 35 km te roeien.

Er kan worden gevaren met wherry’s, C2+ of C4+. Het is een prima training voor de Elfsteden roeimarathon, maar je kunt natuurlijk ook meedoen als je niet van plan bent de Elfsteden te roeien! De marathon is bedoeld voor de sportieve en goed voor langere afstanden getrainde roeier, man of vrouw, jong of oud.

Voor het vervoer van onze C4*-boten moeten we een beroep doen op de botenwagen van RV Aengwirden uit Heerenveen. Een alternatief is dat we boten huren bij RV ’t Diep, maar er is slechts een beperkt aantal beschikbaar.

Als je belangstelling hebt voor deze tocht geef je dan vóór 1 januari 2020 op bij Peter Wiersma. Stuur dan een e-mail naar Peter. Je kunt je individueel of als team opgeven. Geef ook aan of je een voorkeur hebt voor de wedstrijd- of de prestatietocht en voor welk van de hiervoor genoemde boottypes. Met degenen die zich hebben opgegeven moeten we in onderling overleg bekijken tot welke teamindelingen we kunnen komen.

Peter Wiersma

Orange the World

Maandagavond 25 november is in kader van "Orange the World" de dames acht van De Geeuw onder de oranje gekleurde Waterpoort door gevaren. Op het moment van de foto zijn ze bezig strijkend terug te roeien richting de Waterpoort.

Klapstuktocht 10 november 2019 - verslag

 

Notulen ALV

De notulen van de afgelopen ledenvergadering staan online. Je vindt ze hier.

SPONSOREN:

finx
webdesign studio vet!