De Geeuw
De Geeuw
ZOEKEN: zoek
VAARVERBOD
Home | Nieuws | Nieuwsbrief december 2018

 Nieuwsbrief december 2018

 Om alvast in de agenda te zetten:

Zondag 6 januari 15.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst. Er wordt dan bekend gemaakt wie de vrijwilliger van 2018 is.

Dinsdag 26 februari Algemene Ledenvergadering, 19.30 uur op het clubhuis

Zaterdag 23 maart kennismakingsochtend van 9 tot 12 uur.

Wintercursus

Ook deze winter worden er drie avonden georganiseerd voor alle leden van de Geeuw. Afgelopen jaar was de opkomst erg laag, we hopen dat er dit jaar meer leden een of meer avonden gaan bezoeken.
De avonden beginnen om 19.30 en duren tot ongeveer 21.15.

Dinsdag 5 februari: een avond over de roeihaal. Deze avond is leerzaam voor iedereen.
Woensdag 13 februari: twee onderwerpen, materiaal en ergometer. Deze avond is vooral geschikt voor nieuwe leden ( 1ste en 2de jaars). Roeikleding mee!

 

De derde avond gaat over lesgeven. Speciaal voor alle (aankomende) instructeurs. De datum is nog niet bekend.
Inschrijven kan op de lijst op het instructiebord vanaf januari.
Behalve leerzaam zijn deze avonden natuurlijk ook erg gezellig!

Coachcursus

 

De komende winter wordt er op de Geeuw een roeicursus (opleiding niveau A)  gegeven door de stichting roeicoach. Een vijftal leden van de Geeuw gaan deze opleiding volgen, ook zullen er een aantal leden van andere roeiverenigingen aanschuiven bij deze opleiding. De data zijn: 29/1, 12/2, 26/2, 26/3, 16/3 en 13/4. Er kunnen nog een paar mensen bij! Opgave via instructie@degeeuw.nl

Bevoegdheden

 

Bij het afschrijfboek ligt weer een nieuwe bevoegdhedenlijst. We hebben alle behaalde bevoegdheden erin gezet en ook hebben we de verschillende opmerkingen van de leden verwerkt. Mochten er nog fouten instaan dan graag per mail doorgeven aan instructie@degeeuw.nl.
De bevoegdheden lijst staat ook op het ledendeel van de website.

Instructiecommissie

 

De instructiecommissie bestaat momenteel uit vijf leden: Ina Panneman, Geertrui van Leeuwen, Andrea Palm, Joris Lampe en Ieke Dekker. Komend voorjaar stopt Geertrui, net als Afke afgelopen maand, ook na zes jaar!
De commissie zoekt nog twee nieuwe enthousiaste leden.
Heb je zin om mee te helpen met het bedenken en regelen van goede instructie voor alle leden, zoek dan een van ons even op, of stuur een mailtje naar
instructie@degeeuw.nl.

Evaluatie instructieseizoen geslaagd

 

Het loopt weer tegen het einde van het jaar, tijd om even om te kijken. Dat hebben afgelopen week een groep instructeurs en een aantal examinatoren gedaan. We mogen terugkijken op een actief jaar waarin een heel aantal instructeurs zich weer ingezet hebben om onze nieuwe leden het roeien bij te brengen.
Soms niet altijd even makkelijk om een groep bij elkaar te houden, er waren weleens discussies over behaalde diploma’s, niet altijd was de instructeur het eens met de examinator.
De avond was ook bedoeld om de goede punten, ideeën en verbeteringen voor volgend jaar te verzamelen. En aantal voorstellen vanuit de instructiecommissie voor te leggen aan de groep instructeurs. Zo was het duidelijk dat de skiffweek moet blijven, dat we willen kijken of we zelf een groter aantal mensen kunnen laten kennismaken met skiffen.
Ook zijn er plannen om de instructeurs en de pupillen beter te ondersteunen vanuit de instructiecommissie door bijvoorbeeld een instructieprogramma of videoavonden. 
Veel ideeën waar de instructiecommissie zeker verder mee kan en dit ook zal doen deze winter. Bedankt voor de uitgebreide feedback en wie verder mee wil denken kan zich wenden tot een van de leden van de instructiecommissie.
Deze winter zal er aantal avonden gehouden worden waarin we onze theorie en praktijk weer kunnen bijspijkeren. Van harte welkom!
We kijken terug op geslaagde avond. De instructiecommissie

Gele boeien

 

In de Geeuw liggen diverse gele boeien. Let goed op, want erachter blijven haken met je riem is niet echt prettig. In het ergste geval levert het een nat pak op. Waarom deze boeien er liggen wordt momenteel door het bestuur uitgezocht. Mocht een van de leden hier meer van weten, dan horen wij het graag.

Nationale Weerribben-Wieden roeimarathon

 

Op zaterdag 6 april 2019 organiseert Roeivereniging ’t Diep uit Steenwijk weer de jaarlijkse roeimarathon. De marathon is 53 km lang en voert door het prachtige Weerribben en Wieden gebied in NW-Overijssel. De mogelijkheid bestaat om met de wedstrijd- of prestatietocht mee te doen. De wedstrijd telt mee voor het KNRB-marathon klassement.
Mocht je de marathon te lang vinden, dan is er nog het alternatief om op zondag 7 april 2019 de toertocht over 35 km te roeien.
Er kan worden gevaren met wherries, C2+ of C4+. Het is een prima training voor de Elfsteden roeimarathon, maar je kunt natuurlijk ook meedoen als je niet van plan bent de Elfsteden te roeien! De marathon is bedoeld voor de sportieve en goed voor langere afstanden getrainde roeier, man of vrouw, jong of oud.
In 2018 heeft onze roeivereniging met maar liefst vier C4*-en meegedaan. Voor het vervoer van onze C4*-boten moeten we een beroep doen op de botenwagen van RV Aengwirden uit Heerenveen. Een alternatief is dat we boten huren bij RV ’t Diep, maar er is slechts een beperkt aantal beschikbaar.
Als je belangstelling hebt voor deze tocht dan kun je je opgeven bij Peter Wiersma. Je kunt je individueel of als team opgeven. Geef ook aan of je een voorkeur hebt voor de wedstrijd- of de prestatietocht en voor welk van de hiervoor genoemde boottypes. Met degenen die zich hebben opgegeven moeten we in onderling overleg bekijken tot welke teamindelingen we kunnen komen.

Het bestuur wenst een ieder Prettige feestdagen en een sportief 2019!

SPONSOREN:

finx
webdesign studio vet!