De Geeuw
De Geeuw
ZOEKEN: zoek
Home | Nieuwsarchief | Nieuwsbrief april 2019

Nieuwsbrief april 2019
 

Kikarow

Zaterdag 22 juni rond 10.30 legt The Vin aan bij het vlot van De Geeuw. De bemanning op het traject Sneek-Stavoren bestaat uit roeiers van De Geeuw. Ook zondag 23 juni zullen roeiers van De Geeuw The Vin bemannen op het traject Stavoren-Medenblik.

Natuurlijk draait deze hele actie om geld voor KiKa!

We hopen dat iedereen op de Geeuw gaat helpen. Hoe lever jij je bijdrage? Bijvoorbeeld zo:

 1. Je maakt een bedrag over naar de Geeuw onder vermelding van KiKaRow;

2. Bedenk een leuke actie waarmee je geld verdient voor KiKaRow;

3. Zoek een sponsor die jou sponsort tijdens een roeiactiviteit.

Kikarow - volg hier het laatste nieuws!

Bericht van de penningmeester

Na enig statistisch onderzoek kom ik tot de volgende conclusie. Uit de  gegevens van het laatste half jaar blijkt dat de opbrengst van de kantine via het elektronisch betaalsysteem terugloopt terwijl het aantal outings gelijk blijft. Er wordt gelukkig volop geroeid.

Hoewel er tussen de outings en de koffie geen oorzakelijk verband hoeft te bestaan verwacht ik wel dat die er is. Daarom het verzoek om na het roeien en het nuttigen van koffie of iets anders dit ook af te rekenen met de tack.

P.S. Deze melding geldt niet voor diegene die hiervoor rechtstreeks betalingen doen naar de bankrekening van De Geeuw.

Hartelijke groet, Sjouwe Haanstra
 

Het digitale afschrijfboek

Sinds kort werken we met een digitaal afschrijfboek. Je vindt alle info die je hiervoor nodig hebt, hier.

Het Wel en Wee van het Vaarverbod

Het woord alleen wekt bij velen al een raar gevoel en tot op zekere hoogte reken ik mijzelf ook tot deze groep. Een verbod is altijd vervelend want we laten ons niet graag iets voorschrijven of verbieden. Toch hebben wij bij De Geeuw met elkaar afgesproken dat we, om het roeien veiliger te maken en het materiaal te ontzien, in bepaalde situaties niet het water op gaan. Wanneer dat is wordt bepaald door elke roeier óf de materiaalcommissaris.

Zo lang er geen vaarverbod is ligt de beslissing of er gevaren wordt bij iedereen voor zichzelf en bij de stuurvrouw/man die de verantwoording heeft voor de boot en de bemensing.

Zodra er wel vaarverbod is, is duidelijk dat er niet wordt gevaren, ongeacht met welke boot, ook eigen boten blijven dan in de loods. Dat zijn onze afspraken en daar mogen we elkaar aan houden en op aanspreken.

Als materiaalcommissaris probeer ik na beste weten en geweten ervoor te zorgen dat we op een veilige manier kunnen roeien en dat op de momenten dat het voorspelbaar niet veilig is een vaarverbod wordt uitgevaardigd. Tegelijkertijd probeer ik ook om zo weinig mogelijk het varen te verbieden zo dat iedereen volop van onze sport kan genieten.

De beslissing ertoe baseer ik op mijn waarnemingen maar meer nog op de voorspellingen van verschillende weerstations. Bovendien is zo veel mogelijk duidelijkheid wenselijk, dan wel vereist zo dat mensen hun voorbereidingen kunnen treffen en niet onverhoopt voor verrassingen komen te staan. Het is vervelend als mensen – soms van ver weg -  naar Sneek komen en dan op de club vaststellen dat er niet gevaren mag worden. Dat probeer ik dan ook zo veel mogelijk te vermijden door de beslissing al op de avond ervoor te nemen en kenbaar te maken. 

Zaterdag 16 maart was een voorbeeld van zo´n twijfelsituatie: de hele week was al een vaarverbod en niemand die eraan twijfelde dat dat terecht was; voor zaterdagmorgen was de voorspelling zo dat geroeid zou kunnen worden maar in de loop van de ochtend en middag werd weer sterke wind, windkracht 6  met windstoten tot 40 knopen verwacht, zeker geen weer om te roeien. Daarom bleef het vaarverbod tot zaterdagmiddag gehandhaafd om de nodige duidelijkheid te geven. Het vaarverbod opheffen en zaterdagochtend weer in te stellen liet misverstanden en ergernis verwachten.

Met het invoeren van het digitale afschrijfboek komt een medium beschikbaar dat in deze situatie uitkomst kan bieden: Binnen dat systeem is het mogelijk een vaarverbod aan te kondigen. Ik kan op vrijdagavond voor zaterdag vanaf het gewenste tijdstip vaarverbod opleggen en dat is precies wat ik voor de bewuste zaterdag nodig had. Zodoende was vooraf voor iedereen duidelijk geweest wat we konden verwachten en toch hadden de vroege vogels ´s morgens kunnen roeien. Jammer dat het systeem nog niet in gebruik is. Binnenkort zullen we dus twee bronnen hebben die ons een vaarverbod kunnen melden en het is van groot belang dat we hier goede afspraken over maken: De status die je ziet op de website www.degeeuw.nl is leidend en bindend; het afschrijfboek dient als aanvulling.

Er ontstaan ongetwijfeld, ook met alle hulpmiddelen, situaties waarin achteraf blijkt dat roeien toch wel mogelijk was geweest. In het belang van ieders veiligheid moeten we dat voor lief nemen. De inschatting van de situatie is ook altijd persoonlijk zo dat het ook zal voorkomen dat ik een andere beslissing neem dan een ander zou doen. Het blijft mensenwerk en de enige troost die ons blijft is het vertrouwen dat ik niemand onnodig van zijn plezier wil onthouden. Die belofte kan ik iedereen geven.

Zijn er dan geen mogelijkheden om er iets aan te doen? - 

Het staat jou altijd vrij om in situaties die jij het heroverwegen waard vindt contact met mij op te nemen om te overleggen. Mocht dat voor mij tot een ander inzicht leiden zal ik mijn beslissing aanpassen; in ieder geval hoor je dan van mij waarom ik die beslissing heb genomen en ik hoop dat je begrip hebt voor wat ik doe. 

Hoe dan ook: HET VAARVERBOD NAAST JOU NEERLEGGEN IS GEEN OPTIE! Voor het overgrote deel van alle leden is dat duidelijk en wij zijn blij met een grote acceptatie. Het zou erg vervelend zijn als we voor die enkeling die er moeite mee heeft, allerlei maatregelen en sancties zouden moeten verzinnen. Uiteindelijk gaat dit allemaal gelukkig, maar over enkele dagen in het jaar waarvan je achteraf kunt zeggen, het had wel gekund. Als we daardoor een veiligere situatie creëren, denk ik, nemen 95% van alle leden dat wel graag voor lief.

Met vriendelijke groet,  Thomas Klein, materiaalcommissaris.

SPONSOREN:

finx
webdesign studio vet!