De Geeuw
De Geeuw
ZOEKEN: zoek
Home | Lid worden | Contributie

Lidmaatschap en contributie van De Geeuw
 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de roeivereniging loopt van 1 januari t/m 31 december. Je kunt je aanmelden bij de secretaris. Of je vult dit aanmeldformulier in en stuurt het naar ons. Dit kan ook per e-mail naar de secretaris.

Opzeggen dient vóór 1 december schriftelijk bij de secretaris te geschieden.

Contributie

IBAN Bankrekening van de vereniging:  NL 90 RABO 0337 0391 94

Nieuwe leden komen gedurende het hele jaar bij onze club binnen. Als je je als nieuw lid in het eerste half jaar inschrijft, dan kun je het hele jaar roeien. Je betaalt dan de reguliere contributie plus een eenmalig inschrijfgeld van € 25,-. Als je je gedurende de tweede helft van het jaar inschrijft, dan wordt een gedeelte van de jaarcontributie in rekening gebracht. De onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.

  

Contributie 2019

Bedrag (contributie + inschrijfgeld)

 

 

Inschrijfgeld

contributie

contributie + inschtijfgeld

vanaf juli

vanaf augustus

vanaf september

vanaf oktober - december

 

 

 

 

50% + inschrijfgeld

40% + inschrijfgeld

30% + inschrijfgeld

20%+ inschrijfgeld

senior

 € 25,00

 € 235,00

 € 260,00

 € 142,50

 € 119,00

 € 95,50

 € 72,00

junior

 € 25,00

 € 180,00

 € 205,00

 € 115,00

 € 97,00

 € 79,00

 € 61,00

student

€ 25,00

€ 180,00

€ 205,00

€ 115,00

€ 97,00

€ 79,00

€ 61,00

buitenlid

 € 25,00

 € 126,00

 € 151,00

 € 88,00

 € 75,40

 € 62,80

 € 50,20

kanolid

€ 25,00

€ 93,00

€ 118,00

€ 71,50

€ 62,20

€ 52,90

€ 43,60

Voor dat bedrag krijg je gratis instructie, en ligt er daarna een puike vloot met roeiboten voor je klaar. Je betaalt niets extra voor het gebruik van de boten. Wel wordt er van je verwacht dat je je na verloop van tijd ook zelf af en toe gaat inzetten voor de vereniging. De vereniging heeft geen enkele betaalde kracht in dienst, alles wordt geregeld en verzorgd door de leden zelf. Jouw inzet begint in ieder geval bij het meedraaien in het zogenaamde waldienstrooster: op zaterdag- en zondagochtend zijn een of twee leden op het clubhuis aanwezig om (heel belangrijk!) de vlag te hijsen, koffie en thee te schenken en/of enige schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Een of twee keer per jaar ben ook jij aan de beurt.

Er zijn vele commissies actief binnen de vereniging en er is altijd wel iets te verzinnen dat aansluit bij wat jij leuk vindt en waar je goed in bent.
 

SPONSOREN:

finx
webdesign studio vet!