De Geeuw
De Geeuw
ZOEKEN: zoek
Home | Home | Vragen over contributie

     Vragen over de contributie

      Beste Leden,

     

We zitten tijdens deze tweede Corona periode weer in een situatie dat er weinig geroeid kan worden in al onze mooie boten. Alleen de skiffs en de C1’s worden nog volop gebruikt.

Vanuit verschillende kanten wordt ik als penningmeester benaderd of het ook mogelijk is om korting te krijgen op de contributie nu er minder geroeid kan worden.

Het antwoord daarop is heel duidelijk: dit kan niet. We zijn een vereniging waarin de jaarlijkse contributie is vastgesteld door de leden en aan de hand waarvan de vereniging ook zijn financiële verplichtingen is aangegaan. Het is eigenlijk niet anders dan een jaar waarin en door een lange vorstperiode of harde wind niet geroeid kan worden.

2020 is sowieso een duur jaar voor de vereniging, er zijn geen inkomsten van de Kerkboot, andere boten zijn minder verhuurd en doordat de open dag niet door kon gaan zijn er veel minder nieuwe leden.

Als bestuur vragen we begrip voor deze situatie.

Aan het einde toch een kleine tegemoetkoming in de contributie. Omdat de najaars ALV niet door gaat kunnen we ook de periodieke verhoging van de contributie dit jaar niet toepassen. Het bedrag voor 2021 blijft daarom gelijk aan het bedrag van 2020, behalve de afgesproken verhoging van € 15,- voor koffie en theegeld.

 Namens het bestuur,

 Met vriendelijke groet,

 Sjouwe Haanstra, Penningmeester  RV De Geeuw

 

 

SPONSOREN:

finx
webdesign studio vet!