De Geeuw
De Geeuw
ZOEKEN: zoek
VAARVERBOD
Home | Home | Bestuursnieuws

 

Van de bestuurstafel

September 2022

Tot onze schrik is het alweer veel te lang geleden dat we als bestuur op deze plek een update hebben gegeven van de gang van zaken. Hoogste tijd voor een nieuw bericht. Maar waarmee te beginnen? 

 
We hebben dit jaar vanaf maart heel wat proefleden mogen  verwelkomen. Met enorm enthousiasme zijn zij onthaald door instructeurs! En met succes. We hebben er 19 nieuwe leden bij! Van harte welkom! Hopelijk voelen jullie je steeds meer thuis op de vereniging en gaat het goed met roeien!
 
Begin maart hadden we een inspraakavond over de wijze waarop we een botenplan maken en eind maart heeft de ALV een botenplan voor 2022 goedgekeurd. We geven inmiddels invulling aan dat botenplan met de 4x- en het bestellen van twee coastal skiffs. op 28 september aanstaande is er opnieuw een inspraakavond zodat we gezamenlijk de wensen voor het botenplan 2023 kunnen bespreken. Iedereen is van harte welkom!
 
Onze nieuwste commissie (de activiteitencommissie) organiseerde een heuse time trial naar naar Woudsend en terug, en nam het initiatief voor EFFE WEFFE. Wat een dag was dat! De foto's worden snel op de site gezet. Een traditie is nu echt geboren. 
 
De kerkboot vaart weer volop en koos zelfs het zoute water om Schiermonnikoog aan te doen. Gelukkig hebben we de foto's nog! De kerkboot was ook een nachtje naar Hindeloopen. Om haar dan op te halen moet je natuurlijk niet de trein naar Leeuwarden hebben :-).....De Geeuw deed mee in Zwolle en verkende de IJssel en uiteraard waren we stempelpost bij de elfsteden roeimarathon. Volgend jaar moeten we er ook op het water weer bij zijn natuurlijk. Volg de site voor alle informatie om mee te doen aan de gezamenlijke voorbereiding. 

De kantinepimpcommissie heeft een plan gepresenteerd voor een flinke upgrade van de kantine en daar budget voor gekregen. Tegelijkertijd is budget vrijgemaakt voor een nieuw vlot. Beide projecten zullen in dit najaar worden gerealiseerd. Zowel voor het maken van het vlot als voor het renoveren van de kantine zullen we ook een beroep doen op jullie. Alle hulp is welkom en iedereen kan wel op zijn of haar manier een steentje bijdragen. Van dingen schilderen tot in elkaar schroeven, catering regelen, of gewoon iets vasthouden.... 
 
Ondertussen heeft de gemeente het voorkeursrecht gemeenten gevestigd op het terrein van onze buren, Jongeneel. Zij kunnen nu niet zomaar aan iemand anders dan de gemeente verkopen. Dit alles met het oog op de herontwikkeling van het hele gebied waarin wij ook gehuisvest zijn. We zijn in overleg met de gemeente en hebben aangegeven dt we heel graag in het gebied blijven. Ons meedenken wordt (tot nu toe) op prijs gesteld. We weten nu nog niet wat we van dit project kunnen verwachten, maar denken wel  dat een dergelijk project op zijn vroegst binnen een jaar of 5 tot een begin van duidelijkheid leidt. Van tijd tot tijd zullen we hierover informeren en waar nodig intern en extern hulp inschakelen.
 
Ook niet onbelangrijk is dat we in november van dit jaar twee bestuursposities opnieuw mogen invullen. Ieke en Thomas hebben allebei twee termijnen volbracht. Voor beide posities hebben we gelukkig een kandidaat-opvolger/opvolgster kunnen vinden. Dat neemt niet weg dat geïnteresseerden in de positie van materiaalcommissaris of instructiecommissaris zich bij Martijn kunnen melden om hun interesse kenbaar te maken. Het spreekt voor zich dat de kandidaatstelling namens het bestuur uiteindelijk ruim voor de november alv (op 16 november) zal plaatsvinden en dat discreet zal worden omgegaan met de namen van eventuele geïnteresseerden. 
 
Nu de herfst zich bijna aandient en de verwarming soms weer nodig is, komen we ook op het punt van energiebesparing. Het kan niemand ontgaan zijn dat de prijzen van gas en stroom nogal gestegen zijn om een understatement te gebruiken. De kantine heeft waarschijnlijk energielabel Q ofzo, dus let alsjeblieft een beetje op met wat je aanzet en zet het vooral ook weer uit!! We hebben een thermostaat in de kantine gehangen die sowieso met regelmaat afslaat, maar schroom niet de temperatuur al laag te zetten als je weg gaat. Zet ook niet de kachel aan vóórdat je gaat roeien omdat het dan zo lekker comfortabel is na het roeien..... Dat worden erg kostbare roeiuurtjes voor de vereniging. Dat klinkt logisch, maar toch....
 
 
Dat was het voor nu. Er is vast nog veel meer te melden, maar dat komt een volgende keer weer.
 
Schroom ondertussen niet om vragen te stellen per mail, telefoon of gewoon als je een van ons ziet!
 
Groet,
 
Het bestuur

 

 

November 2021

 2021 zit er bijna op. We eindigen het roeijaar ongeveer zoals we het begonnen. In lockdown. Gelukkig hebben we in de afgelopen periode wel kunnen roeien en hopelijk heeft de lockdown het beoogde effect en kunnen we snel weer los. Anders hebben we meer aan natuurijs en moeten we daar maar wat leuks mee doen…

Als bestuur hebben we teruggekeken op 2021 en vooruitgekeken naar 2022. Doelen voor volgend jaar zijn:
- een nieuw vlot
- een nieuwe IT infrastructuur, inclusief website. Hulp is welkom…..
- een helder jaarlijks proces en langetermijn plan voor de investeringen in onze vloot

Uiteraard willen we ook gewoon veel roeien, instructie organiseren, mooie tochten maken en leuke activiteiten organiseren!

In december 2021 heeft een gesprek met de gemeente plaatsgevonden (via teams) over onze locatie en toekomstige mogelijkheden. Na de verkiezingen hoopt de gemeente vaart te gaan maken met het maken van plannen voor herinrichting van het gebied om ons heen. Wij hebben aangegeven graag mee te denken over onze plek in het geheel. Dat werd zeer op prijs gesteld. In afwachting van deze plannenmakerij zullen we de kantine een klein beetje pimpen. We gaan geen bakken met geld uitgeven voor 5 jaar, maar ook niet helemaal niets doen.

Volgens de statuten van de vereniging hebben Thomas en Ieke in 2022 hun laatste jaar en zwaaien ze af in de najaarsvergadering. Sjouwe en Hans zijn in de direct daaropvolgende voorjaarsvergadering aan de beurt. Dat betekent dat we in de komende 15 maanden 4 nieuwe bestuursleden zoeken. Omwille van de continuïteit zijn we in overleg over het eventueel wat verplaatsen in de tijd van deze wisselingen. Op de voorjaars ALV zullen we daar nader over berichten. Mocht je een van de functies willen uitoefenen, laat het weten!

Voor nu wensen we jullie fijne feestdagen en hopelijk kunnen we elkaar weer snel ontmoeten op De Geeuw!

Groet,

het bestuur

 

Oktober 2021

Beste leden,

Als bestuur kijken we terug op een erg gezellige zondagmiddag 19 september. Het gebouw was vooraf mooi schoongemaakt. Superfijn! Met maar liefst 50 deelnemers aan de wedstrijd, meer dan 70 aan de barbecue, het besluit een 8+ te kopen, een botendoop en last-but-not-least de gelegenheid onze vorige voorzitter Don in het zonnetje te zetten, hadden we een goed gevuld programma met zijn allen. Ook het weer was ons goed meer dan goed gezind. Door verschillende leden is nu al gevraagd dit volgend jaar te herhalen dus wellicht is een traditie geboren!

19 september was ook voor onze nieuwe leden een mooie afsluiting van hun introductieperiode. We hebben in totaal meer dan 20 nieuwe leden mogen verwelkomen dit jaar, met en zonder roeiervaring. Van harte welkom allemaal!

We gaan nu langzaam maar zeker de herfstperiode in. Het water wordt kouder en het wordt s’avonds eerder donker. Houd daar rekening mee als je gaat roeien. Pak wat eerder een stabielere boot en roei met elkaar. We hebben allerlei boten om samen veilig te roeien in de winterperiode. Denk ook aan kleding waarin je goed zichtbaar bent voor anderen. Wil je op land sporten? Wiebe Engelsman kwam met het idee om op en rond ons terrein een bootcamp te organiseren. Dit zal dan worden verzorgd door een professionele partij tegen vergoeding van Eur 5 per keer dat je deelneemt. Een en ander staat open voor alle leden, maar kun je niet zien als een activiteit die de vereniging organiseert, dit ivm eventuele aansprakelijkheid etc. Als het een succes is kunnen we altijd kijken hoe we dit in de toekomst wel binnen de vereniging aanbieden. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de website waar dit spoedig gepubliceerd zal worden.

Om het coachen van roeiers naar een hoger plan te brengen, is de afgelopen periode veel tijd en moeite geïnvesteerd in een betere coachboot. Met succes. De nieuwe coachboot is licht, wendbaar, onverwoestbaar en snel. Als het goed is start de motor zonder haperingen en loopt deze naar behoren. De coachboot krijgt een vaste plek op de helling zodat het zo makkelijk mogelijk wordt de boot te pakken om instructie te geven. Er volgt nog nadere informatie over gebruik van de boot. De RIB zal worden verkocht net als de 5pk motor die we nog in de loods hadden liggen. Mocht iemand interesse hebben, dan horen we dat graag. Eind oktober gaat de boel op marktplaats. Dank aan Maarten en Joris voor hun inspanningen hiervoor.

De Franekervaart is verkocht aan Dick van der Velde. De boot wordt op 24 oktober overgeroeid naar Heeg. Fijn dat de boot een bestemming heeft gekregen!

In november houden we een “reguliere" alv waarin we fysiek bij elkaar komen. Informatie volgt. De datum staat al wel vast. 17 november!

Tot slot zal dit najaar een "hutspot-, boerenkool- en erwtensoeptocht” georganiseerd worden voor iedereen die maar mee wil. Deelname kan van skiff tot kerkboot. zaterdag 27 november is de eerste datum die we hiervoor reserveren. Bij te slechte omstandigheden zullen we tzt een alternatief naar voren brengen. Het zou leuk zijn zoveel mogelijk boten op het water te krijgen.

Mocht je iets naar voren willen brengen, benader ons per mail, telefoon of hoe dan ook!

Hopelijk tot snel op de Geeuw!

Het bestuur
 
 

Mei 2021

Het is eind mei, maar het voelt als maart. Het weer werkt nog niet echt mee en qua corona lijkt het erop dat we ook nog weinig opgeschoten zijn. Nog steeds kunnen we niet binnen 1,5 meter van elkaar komen volgens het geldende protocol.

 

Als bestuur hebben we contact met de gemeente en met andere verenigingen om ons heen om te kijken of we hier beweging in kunnen krijgen. Tot op heden zonder succes. Het is daarbij zuur om te horen en te lezen dat het op verschillende plaatsen in het land wél gelukt is om de gemeente te overtuigen van de mogelijkheid veilig met elkaar te roeien. Voorbeelden als van Alkmaar en Heerhugowaard, Daventria en Den Bosch zijn gedeeld met de gemeente. De gemeente geeft echter aan dat iedere gemeente zelf afwegingen kan maken en dat dat ertoe kan leiden dat het beleid niet overal hetzelfde is. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat onze gemeente dichter bij het landelijk voorgeschreven beleid zit dan waar wel geroeid kan worden en de meerderheid van de roeiverenigingen zit nog in hetzelfde schuitje als wij.

 

Ondertussen hebben we ook contact met andere verenigingen hierover als bijvoorbeeld de KWS. Hoe dit verder gaat is op dit moment echt niet te zeggen, ook al niet omdat de routekaart die de overheid heeft uitgestippeld nog geen een keer volledig gevolgd is. Er zit niets anders op dan de moed erin te houden. Wij blijven ondertussen het contact met de gemeente zoeken.

 

Naast de coronaperikelen is het bestuur onder meer bezig geweest met:

·       de organisatie van de open dag op 29 mei,

·       het denken over en zoeken naar manieren om de coachboot beter in te kunnen zetten (voorlopig zonder andere boot),

·       het oprichten van de commissie die de facelift van de kantine gaat overdenken (er is nog plek voor wie mee wil denken),

·       implementeren van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

 

Verder is Maarten Hoekstra jeugd aan het coachen en kan hij daarbij wel wat hulp gebruiken. Niet alleen bij ons, maar ook in de rest van het land staat jeugdroeien in de belangstelling. Jeugdroeien is een speerpunt van de KNRB en leuk!

 

Tot slot willen we jullie vragen om de middag/avond van 18 september vrij te houden voor “De Geeuwsprints” voor alle boottypen en leeftijden, gevolgd door een ceremoniële ALV, borrel etc (het exacte programma moet nog nader worden ingevuld).

 

Tot snel op de Geeuw!

 

Het bestuur

 

 

 

 

SPONSOREN:

finx
webdesign studio vet!