De Geeuw
De Geeuw 1 De Geeuw 2 De Geeuw 3
ZOEKEN: zoek

Welkom bij roeivereniging De Geeuw in Sneek!

Heb je zin om te roeien op het prachtige roeiwater in en rondom Sneek? Je bent van harte welkom bij roeivereniging De Geeuw in Sneek. Kijk en klik eens rond op onze website en neem dan contact met ons op om kennis te maken en eventueel lid te worden. RV De Geeuw staat open voor nieuwe leden, ervaren en onervaren, recreatieve roeiers en
wedstrijdroeiers. 

Lid worden

Wil je lid worden, of heb je vragen? Neem dan contact op met de secretaris, of bekijk de pagina met informatie over het lidmaatschap. Je kunt ook gewoon eens binnenlopen in ons clubgebouw aan de Malta 1-A in Sneek. Op zaterdag- en zondagochtend heb je de meeste kans dat je roeiers tegenkomt, maar ook op andere dagen en momenten wordt er geroeid.

Voor belangstellenden is er ieder voorjaar een kennismakingsochtend.

Roeiboot huren?

Roei je elders en wil je wel eens een roeitocht maken op de wateren rondom Sneek? Dat kan. Je kunt natuurlijk je eigen boot meenemen, maar je kunt ook een roeiboot bij ons in Sneek huren. We hebben enkele 'gewone' toer-roeiboten te huur, en ook een bijzondere Finse kerkboot, waar je met 14 mensen in roeit.

 

NIEUWS  UIT  DE  VERENIGING

    Elfstedentocht

    Datum: 18 maart 2021

 

Van 16 t/m 21 augustus wordt de Elfstedentocht georganiseerd door WV de Meeuwen.

Deze tocht is ook geschikt voor roeiboten. De vereniging neemt de organisatie niet op zich, wel is het mogelijk een wherry of C2 van de club te gebruiken. Mocht je belangstelling hebben om met een groep leden hieraan deel te nemen, neem dan contact op met Ieke Dekker via instructie@degeeuw.nl.

                                                              Meer informatie vind je op onderstaande link:

                                                               Elfstedentocht - Watersportvereniging De Meeuwen (wvdemeeuwen.nl)

 

     Algemene Ledenvergadering : 3 maart 2021

     Datum: 11 februari 2021

Op 3 maart a.s. wordt er weer een ALV gehouden. Dit keer digitaal.Alleleden krijgen via de mail een uitnodiging om in te loggen in de vergadering. De  agenda en de stukken vinden jullie op het ledengedeelte van de site onder het tabblad: Algemene Ledenvergadering.


        Cursus 'hoe te handelen bij omslaan' gaat niet door

     Datum: 18 januari 2021

In verband met de lockdown - het zwembad is gesloten - gaat deze cursus niet door in februari.

 

 

 

    Nieuwjaarswens

     Datum: 1 januari 2021

     Op oudejaarsdag zijn de leden van de Geeuw verrast met een nieuwjaarskaart,         oliebollen en een echt de Geeuw waterflesje voor alle kilometers die we komend       jaar weer hopen te gaan roeien. Voor de leden die de attentie nog niet hebben           ontvangen (niet thuis of buiten de gereden routes) staat er een tasje (zonder             oliebollen) klaar in de loods naast de kluisjes.

 

   

     Lockdown en Vaarverbod

     Datum: 15 december 2020

In verband met de lockdown is de herindeling van de loods uitgesteld. Er kan op  19 t/m 21 december dus gewoon weer geroeid worden volgend de nu geldende regels.

 

                                           

    Waldienstrooster

     Datum: 11 december 2020

Fred van der Werf  zorgt nu voor het indelen van de waldienst. Hij heeft het rooster gemaakt. Na inloggen in het Ledendeel vind je het rooster onder het tabblad WERKGROEPEN.

 

     Roei- en conditietraining opgeschort 

     Datum; 11 december 2020

Na de kerstvakantie wordt op maandag en dinsdag avond geroeid op de ergometer  in de loods. Leden van de instructiecommissie zijn hierbij aanwezig en kunnen op verzoek filmpjes maken en bespreken, leuke oefeningen bedenken en je motiverenšŸ˜€. Zelf graag een ergometer afschrijven om 19.30 of om 20.00 (max 4 per tijdslot en graag voor 18.00 uur van de dag waarop    je  komt). Als er veel animo is voegen we 20.30 toe. Dit kun je zelf zien in het afschrijfboek.Voorlopig is de ergometertraining uitgesteld vanwege de lockdown.


    

     Bestuur zoekt naar verruiming van de regels

     Datum: 9 december 2020

Ons bereiken berichten dat er in het land wat verschil bestaat rondom de uitleg van de corona-maatregelen en in het bijzonder hoe die voor de roeisport moeten worden toegepast.
Het is hierbij goed om te begrijpen dat onze veiligheidsregio de invulling van de maatregelen aan de gemeenten in die regio’s overlaat. Daarmee ontstaat gegarandeerd variatie in de uitkomsten aangezien alleen in Friesland al 18 verschillende gemeentes vallen onder de veiligheidsregio Fryslan…. 
Als bestuur proberen we de uitkomsten die ons het beste passen aan de gemeente te laten zien in de hoop dat we een situatie krijgen die ons zo goed mogelijk past. Hoe succesvol we daarin zijn, zal de tijd leren. Het leek ons goed om een beetje uit te leggen hoe een en ander achter de schermen verloopt zodat jullie hopelijk begrijpen dat het kan zijn dat je iemand kent in een andere gemeente waar de regels anders worden uitgelegd. Als bestuur hebben we contact met verschillende andere roeiverenigingen in Friesland zodat we van elkaar een beetje weten waar we staan.

    

     Cursus Omslaan met een skiff

     Datum: 3 december 2020

Op zondag 15 februari 2021 is er een cursus hoe je weer zonder "kleerscheuren" in een een skiff kunt klimmen na omslaan. De cursus wordt gegeven in het zwembad.  Opgave via:  instructie@degeeuw.nl

 

 

     ALV in 2021

     Datum: 3 december 2020

Het bestuur heeft de volgende ALV gepland op  woensdag 3 maar 2021. Het is te hopen dat dit op de gewone wijze doorgang kan vinden. De begroting en het botenplan voor 2021 vinden jullie alvast op de website onder het tabblad  LEDENVERGADERINGEN.

    

 

  

    Roei - Elfstedentocht 2021

      Datum: 27 november 2020

      De groep die  deze tocht voorbereid heeft een bericht over deelname aan deze         tocht op de site geplaatst. Lees hier verder .......

 

    Vertrouwenscontactpersoon

     Datum: 25 november 2020

In de bestuursvergadering van 24 november 2020 heeft het bestuur een vertrouwenscontactpersoon benoemd. De VCP kan door ieder lid worden ingeschakeld. Wat de taken zijn van een VCP en hoe de VCP is te benaderen, lees je  -  nadat je bent ingelogd  -  hier.

 

 

     Roeien in de winter

     Datum: 7 november 2020

Hoewel de winter nog niet in zicht is, is er nu al gevaar voor onderkoeling, mocht je te water raken. Daarom: ga nooit alleen skiffen en blijf bij de kant. De KNRB geeft meer info over onderkoeling. Klik  hier.  Lees ook op de website over roeien in de winter onder het tabblad: Roeien/Veiligheid.

 

    Uitstel Algemene Ledenvergadering

     Datum: 23 oktober 2020

In de  laatste bestuursvergadering van 19 oktober heeft het bestuur besloten om de geplande vergadering in november uit te stellen naar de voorjaarsvergadering van 2021. Dit vanwege de verscherpte maatregelen rond Covid-19. Er zouden maar een zeer beperkt aantal leden in de zaal mogen  en digitaal vergaderen ziet het bestuur niet zitten.

Een van de agendapunten was het voorstel van het bestuur om wegens het reguliere aftreden van de voorzitter Don Brunet,  Martijn Steenhuis  voor te dragen als nieuwe voorzitter . Het bestuur gaat  dit voorstel verschuiven naar de volgende ALV. Er is besloten om  Don zijn functie  als voorzitter  uit te laten oefenen  tot de  voorjaarsvergadering  in 2021 en Martijn uit te nodigen bij de bestuursvergaderingen als technisch/interim voorzitter.

Verder heeft uitstel ook consequenties voor de begroting voor 2021 en de contributie.  Er is besloten om de contributie voor 2021 niet te verhogen.  Wel gaat de contributie omhoog met de afgesproken bijdrage van € 15,-  voor koffie- en theeconsumpties.