De Geeuw
De Geeuw
ZOEKEN: zoek
Home | Agenda | KikaRow

KiKa RoW

Update Kika Row - mei 2019

Het is dringen in Friesland met de goede doelen..... Tijdens het weekend van Kika Row in Friesland, start ook Maarten van der Weiden zijn tweede poging de Elfstedentocht te volbrengen. Omdat er zaterdag een vaarverbod in Stavoren geldt, om de zwemmers ruimte te geven, is de planning van KiKa Row gewijzigd. Zaterdag 22 juni roeien de roeiers van Wetterwille hun etappe naar Sneek. Rond 13.00 komen ze aan bij De Geeuw. Zondag om 8.30 start The Vin met roeiers van De Geeuw voor een lange etappe naar Medenblik met een ploegwissel in Stavoren.

JIj komt toch ook ontbijten?!
Om 7.30 starten we de dag met een speciaal sponsor ontbijt waar alle Geeuw roeiers met hun familie en vrienden aan mee kunnen doen. Om 8.30 zwaaien we The Vin uit en natuurlijk kan er dan een stuk meegegroeid worden. Opgeven voor het ontbijt kan binnenkort via de inschrijflijst op het botenhuis.

Donatie

Natuurlijk draait deze hele actie om geld voor KiKa en jij kunt hierbij helpen! Bijvoorbeeld door:

1. Je maakt een bedrag over naar De Geeuw onder vermelding van KiKaRow;

2. Bedenk een leuke actie waarmee je geld verdient voor KiKaRow;

3. Zoek een sponsor die jou sponsort tijdens een roeiactiviteit.

------------------------

Zaterdag 22 juni rond 10.30 uur legt The Vin aan bij het vlot van De Geeuw. De bemanning op het traject Sneek-Stavoren bestaat uit roeiers van De Geeuw. Ook zondag 23 juni zullen roeiers van De Geeuw The Vin bemannen op het traject Stavoren-Medenblik.

Informatie over KiKa RoW is te lezen op de site www.kikarow.nl.

 

Sinds 3 maanden is er op De Geeuw een werkgroep actief die zich bezig houdt met kiKa RoW.

De leden van deze werkgroep hebben zich verdeeld in 3 subgroepen.

1. de roei groep

2. de eet- en slaap groep

3. de sponsor- en pr groep

 

ad.1

Thomas, Andrea en Elisa zijn op zoek naar roeiers voor het traject Sneek-Stavoren en voor het traject Stavoren-Medenblik. Behalve roeiers zoeken zij ook chauffeurs, er hangt een intekenlijst op het botenhuis maar aanmelden bij Thomas kan natuurlijk ook. Binnenkort gaan ze aan de slag met het maken van een indeling voor de verschillende etappes.

 

ad.2

Pietje en Inne gaan regelen dat de begeleiders van The Vin een slaapplaats krijgen in Sneek of omgeving tijdens dit weekend. Verder zorgen zij voor de inwendige mens. Natuurlijk kunnen zij ieders hulp goed gebruiken, dus schroom je niet en stel je logeerkamer beschikbaar op 22 juni! Heb je zin om te helpen met koffie, thee, lekkers, ontbijt en diner; heel erg graag. Opgeven kan via Pietie.

 

ad.3

Natuurlijk draait deze hele actie om geld voor KiKa! Sjouwe, Mente en Ieke zijn hiermee aan de slag. Maar we hopen dat iedereen op de Geeuw gaat helpen.

 

Wat zijn de mogelijkheden:

1. Je maakt een bedrag over naar de Geeuw onder vermelding van KiKaRow;

2. Bedenk een leuke actie waarmee je geld verdient voor KiKaRow;

3. Zoek een sponsor die jou sponsort tijdens een roeiactiviteit.

 

Welke acties lopen al:

* de kantinecommissie verhoogt de prijzen tijdens de 11 sledetocht en de landelijke tocht;

* Andrea bakt koekjes en verkoopt zo op de club;

* de Friese toercommissie doneert een gedeelte van het inschrijfgeld;

* Sjouwe en Don benaderen bedrijven voor een bijdrage;

En wat is jouw actie hierin? We horen het graag!

 

KikaRow

Hoe mooi zou het zijn om KinderKanker gewoon de wereld uit te roeien?

Voor zo'n actie zou ik wel warm willen lopen en ik weet wel zeker dat er velen zijn in onze vereniging die hieraan zouden willen bijdragen.

Begin van dit jaar werden wij als bestuur van De Geeuw benaderd door een meneer die, gemotiveerd door een persoonlijke ervaring, alles in het werk wil stellen om zo dicht mogelijk bij dat doel te komen. Omdat hij zelf een enthousiaste roeier is heeft hij de stichting KikaRow in het leven geroepen die door roeiactiviteiten geld verzamelt voor het Prinses Maxima Instituut dat zich bezig houdt met onderzoek naar KinderKanker en de bestrijding ervan.

Voor 2019 heeft de stichting KikaRow een roeitocht gepland door heel Nederland. Aan 14 weekenden zullen roeiboten met wisselende bemanningen van Uitgeest via de Waddeneilanden naar Utrecht varen. Zo zal de vloot en de bemensing, bestaande uit zo veel mogelijk survivers, mensen die op jonge leeftijd van kanker zijn genezen, vrijwilligers en begeleiders op de wal en op het water, ook door Friesland komen en daarvoor heeft men ons om hulp gevraagd.

Hoe kunnen wij helpen? - Wat kan onze bijdrage zijn?

De mogelijkheden zijn veelvuldig, te denken aan onderdak voor het team, hulp bij het plannen van de route, sponsorwerving, (ludieke) activiteiten tijdens de tocht door Sneek/Friesland om aandacht te trekken en geld op te halen, logistieke ondersteuning, .....

Graag willen wij een werkgroep bij elkaar brengen om deze unieke tocht te steunen en te helpen hem tot een succes te maken en daarvoor zoeken wij mensen die in die werkgroep mee willen denken en doen. Het eerste contact met de coördinator voor Friesland is al geweest en er is al veel informatie-, oproep- en wervingsmateriaal aanwezig. - Nu nog de enthousiaste mensen die deze activiteit in Friesland tot leven willen brengen.

Als jij nu denkt, ja, daar wil ik wel aan meewerken, meld je dan bij een lid van het bestuur. Wie zit er nog allemaal in? - Dat weet je toch: Dat zijn

* Don Brunet (voorzitter),

* Sjouwe Haanstra (penningmeester),

* Ieke Dekker (roeicommissaris),

* Hans Lunter (secretaris) en

* Thomas Klein (materiaalcommissaris).

(Zo, is dat ook weer eens gezegd!)

Enthousiast? Mail naar secretaris@degeeuw.nl. Wij zorgen dan dat alle geïnteresseerden bij elkaar komen en snel aan hun klus kunnen beginnen.

Misschien lukt het niet helemaal om KinderKanker de wereld uit te roeien, we kunnen wel een steentje eraan bijdragen dat we met z'n allen dat doel dichter bij komen. - Hoe mooi is dat?!

SPONSOREN:

finx
webdesign studio vet!